Dịch vụ

Bắt đầu với việc chuẩn bị ý tưởng và khi bạn đã sẵn sàng triển khai, hãy gửi cho chúng tôi những thông tin của bạn và các tệp có liên quan để chúng tôi có thể triển khai!

Bạn cần chuẩn bị những gì để bắt đầu.

Bạn đã có tất cả những ý tưởng tuyệt vời của mình, bây giờ là lúc biến chúng thành hiện thực. Max Blue Việt Nam – Đối tác giải pháp một của bạn. Chúng tôi cùng bạn phát triển.

 • Phát triển cung ứng vải & Nguyên phụ liệu

 • Phát triển mẫu

 • Tạo mẫu kỹ thuật 

 • Kiểm tra thông số kỹ thuật

 • Lên cỡ 

 • Cắt & May Xuất

 • Hoàn Thiện Sản Phẩm

 • Gắn nhãn & Đóng Gói 

 • Vận Chuyển Toàn Cầu

 • Đơn Hàng Số Lượng Thấp 

 • In 

 • Thêu

 • Nhuộm vải 

 • Giặt

 • Kiểm soát chất lượng 

Thực hiện tìm nguồn cung ứng, đối tác tin cậy. Dự án được thực hiện dễ dàng.

Scroll to Top