Chính Sách Bảo Mật

MAX BLUE VIETNAM CO., LTD (“Max Blue”) sở hữu vận hành website maxbluevn.commaxblueapparel.com và có thể vận hành các trang web khác. Chính sách của chúng tôi là luôn luôn tôn trọng quyền riêng tư của bạn về bất kỳ thông tin nào chúng tôi có thể có trong khi vận hành các trang web của mình.

MAX BLUE VIỆT NAM sẽ không trong bất kỳ tình huống nào, bất kỳ tài liệu, bản vẽ, hình ảnh, thông tin tài chính hoặc bất kỳ thông tin nào nói chung cho bất kỳ ai bên ngoài công ty. 

Truy cập website

Giống như hầu hết các nhà điều hành trang web, Max Blue thu thập thông tin không nhận dạng cá nhân thuộc loại mà trình duyệt web và máy chủ thường cung cấp, chẳng hạn như loại trình duyệt, tùy chọn ngôn ngữ, trang web giới thiệu và ngày giờ của mỗi yêu cầu của khách truy cập. Mục đích của Maxblue trong việc thu thập thông tin nhận dạng phi cá nhân là để hiểu rõ hơn về cách khách truy cập của Max Blue sử dụng trang web của mình.

Đôi khi, Max Blue có thể phát hành thông tin không nhận dạng cá nhân trong tổng hợp, ví dụ: bằng cách xuất bản báo cáo về xu hướng sử dụng trang web của mình. Max Blue cũng thu thập thông tin có khả năng nhận dạng cá nhân như địa chỉ Giao thức Internet (IP) cho người dùng đã đăng nhập và cho người dùng để lại nhận xét trên blog / trang web maxbluevn.com.

Max Blue chỉ tiết lộ địa chỉ IP của người dùng và người bình luận đã đăng nhập trong cùng một trường hợp mà nó sử dụng và tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân như được mô tả bên dưới, ngoại trừ việc địa chỉ IP và địa chỉ email của người bình luận được hiển thị và tiết lộ cho quản trị viên của blog / trang web nơi nhận xét được để lại.

Thu nhận thông tin nhận dạng cá nhân.

Một số khách truy cập vào các trang web của Max Blue chọn tương tác với Max Blue theo những cách yêu cầu Max Blue thu thập thông tin nhận dạng cá nhân.

Số lượng và loại thông tin mà Max Blue thu thập phụ thuộc vào bản chất của tương tác. Ví dụ: chúng tôi yêu cầu khách truy cập đăng ký tại maxbluevn.com cung cấp tên người dùng và địa chỉ email. Những người tham gia giao dịch với Max Blue được yêu cầu cung cấp thêm thông tin, bao gồm cả thông tin cá nhân và tài chính cần thiết khi cần thiết để xử lý các giao dịch đó.

Trong mỗi trường hợp, Max Blue chỉ thu thập thông tin đó trong chừng mực cần thiết hoặc phù hợp để thực hiện mục đích tương tác của khách truy cập với Max Blue. Max Blue không tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân ngoài những thông tin được mô tả dưới đây. Và khách truy cập luôn có thể từ chối cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân, với lưu ý rằng nó có thể ngăn họ tham gia vào một số hoạt động liên quan đến trang web nhất định.

Bảo vệ thông tin nhận dạng cá nhân

Max Blue chỉ tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân và nhận dạng cá nhân có khả năng cho những nhân viên, nhà thầu và tổ chức liên kết của mình: (i) cần biết thông tin đó để xử lý thông tin đó thay mặt Max Blue hoặc cung cấp dịch vụ có sẵn tại các trang web của Max Blue và (ii) đã đồng ý không tiết lộ cho người khác.

Một số nhân viên, nhà thầu và các tổ chức liên kết đó có thể ở bên ngoài quốc gia của bạn; bằng cách sử dụng các trang web của Max Blue, bạn đồng ý với việc chuyển thông tin đó cho họ. Max Blue sẽ không cho thuê hoặc bán thông tin có khả năng nhận dạng cá nhân và nhận dạng cá nhân cho bất kỳ ai.

Ngoài nhân viên, nhà thầu và các tổ chức liên kết của mình, như được mô tả ở trên, Max Blue chỉ tiết lộ thông tin có khả năng nhận dạng cá nhân và nhận dạng cá nhân để đáp ứng trát đòi hầu tòa, lệnh của tòa án hoặc yêu cầu khác của chính phủ hoặc khi Max Blue tin tưởng một cách thiện chí rằng việc tiết lộ là cần thiết một cách hợp lý để bảo vệ tài sản hoặc quyền của Max Blue, các bên thứ ba hoặc công chúng nói chung.

Nếu bạn là người dùng đã đăng ký của trang web Max Blue và đã cung cấp địa chỉ email của mình, Max Blue đôi khi có thể gửi cho bạn một email để cho bạn biết về các tính năng mới, thu hút phản hồi của bạn hoặc chỉ giúp bạn cập nhật những gì đang xảy ra với Max Blue và các sản phẩm của chúng tôi. Nếu bạn gửi cho chúng tôi một yêu cầu (ví dụ: qua email hoặc qua một trong các cơ chế phản hồi của chúng tôi), chúng tôi có quyền xuất bản yêu cầu đó để giúp chúng tôi làm rõ hoặc trả lời yêu cầu của bạn hoặc để giúp chúng tôi hỗ trợ những người dùng khác.

Max Blue thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết một cách hợp lý để bảo vệ chống lại việc truy cập, sử dụng, thay đổi hoặc phá hủy trái phép thông tin có khả năng nhận dạng cá nhân và nhận dạng cá nhân.  

Cookies

Cookie là một chuỗi thông tin mà trang web lưu trữ trên máy tính của khách truy cập và trình duyệt của khách truy cập cung cấp cho trang web mỗi khi khách truy cập quay lại. Max Blue sử dụng cookie để giúp Max Blue xác định và theo dõi khách truy cập, việc sử dụng trang web Max Blue và tùy chọn truy cập trang web của họ.

Khách truy cập Max Blue không muốn đặt cookie trên máy tính của họ nên đặt trình duyệt của họ từ chối cookie trước khi sử dụng các trang web của Max Blue, với nhược điểm là một số tính năng nhất định của trang web Max Blue có thể không hoạt động bình thường nếu không có sự trợ giúp của cookie.

Quảng cáo

Quảng cáo xuất hiện trên bất kỳ trang web nào của chúng tôi có thể được phân phối cho người dùng bởi các đối tác quảng cáo, những người có thể đặt cookie.

Những cookie này cho phép máy chủ quảng cáo nhận ra máy tính của bạn mỗi khi họ gửi cho bạn một quảng cáo trực tuyến để tổng hợp thông tin về bạn hoặc những người khác sử dụng máy tính của bạn.

Thông tin này cho phép các mạng quảng cáo, trong số những thứ khác, cung cấp các quảng cáo được nhắm mục tiêu mà họ tin rằng bạn sẽ quan tâm nhất.

Chính sách bảo mật này bao gồm việc sử dụng cookie của Max Blue và không bao gồm việc sử dụng cookie của bất kỳ nhà quảng cáo nào.  

Chuyển nhượng M&A

Chuyển nhượng doanh nghiệp: Nếu Max Blue, hoặc về cơ bản là tất cả tài sản của công ty được mua lại hoặc trong trường hợp Max Blue ngừng kinh doanh hoặc phá sản, thông tin người dùng sẽ là một trong những tài sản được chuyển nhượng hoặc mua lại bởi bên thứ ba. Bạn thừa nhận rằng việc chuyển giao như vậy có thể xảy ra và bất kỳ người mua Max Blue nào cũng có thể tiếp tục sử dụng thông tin cá nhân của bạn như được quy định trong chính sách này.  

Thay đổi chính sách bảo mật

Mặc dù hầu hết các thay đổi chính sách bảo mật có thể là nhỏ, Max Blue có thể thay đổi Chính sách quyền riêng tư của mình. Max Blue khuyến khích bạn truy cập thường xuyên, kiểm tra trang này để biết bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách bảo mật của chúng tôi.

Nếu bạn có tài khoản tại maxbluevn.com hay maxblueapparel.com, bạn cũng có thể nhận được cảnh báo thông báo cho bạn về những thay đổi này. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web này sau bất kỳ thay đổi nào trong Chính sách bảo mật này sẽ cấu thành sự chấp nhận của bạn đối với thay đổi đó.

Scroll to Top