PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM

Lập kế hoạch chuẩn bị sản xuất mọi loại hàng may mặc phù hợp sẽ giảm đáng kể chi phí sản xuất của bạn, đồng thời đảm bảo chất lượng đầu ra.

PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM

  • Phát Triển Cung Ứng Vải & Nguyên Phụ Liệu

  • Phát Triển Mẫu

  • Tạo Mẫu Kỹ Thuật 

  • Kiểm Tra Thông Số Kỹ Thuật

  • Lên Cỡ

Phát triển nguồn cung ứng vải & nguyên phụ liệu

Cùng với đội ngũ tạo mẫu và may mẫu của chúng tôi sẽ cung cấp một giải pháp hoàn chỉnh cho sự chuẩn bị sản xuất quy mô hàng may mặc của khách hàng.
Trong quá trình này, điều quan trọng nhất là các đặc điểm của sản phẩm đảm bảo được tính nhất quán và chất lượng trên từng sản phẩm.

Xử lý vải

Trình quản lý tìm nguồn cung ứng của MaxBlue Vietnam đảm bảo giám sát và quản lý với các phương pháp xử lý vải của bạn cho từng kiểu dáng và hướng dẫn bạn thực hiện quy trình.
* Một khoản phụ phí được thu cho các kiểu dáng phức tạp hoặc MOQ không đạt.

Chúng tôi cũng cung cấp chuyên môn kỹ thuật về chi phí ( Đánh giá chi phí vải, nguyên phụ liệu, nhân công ) để giúp bạn dự báo và lập ngân sách chi phí sản xuất phù hợp.
Một kế hoạch phát triển sản phẩm đúng đắn sẽ làm giảm đáng kể chi phí sản xuất trong khi đó vẫn đảm bảo được chất lượng sản phẩm.

fabric

Phát triển mẫu thử

Đội ngũ may mặc MaxBlue với kinh nghiệm cao có thể tạo mẫu , phân loại kích thước trước khi cắt và may theo mẫu của bạn.

Sau khi mẫu được hoàn chỉnh : Dịch vụ tiền sản xuất của chúng tôi cũng bao gồm kiểm tra độ vừa vặn và chỉnh sửa ( Mẫu đầu tiên, Nhảy size ) để đảm bảo theo yêu cầu kích cỡ đặc biệt , yêu cầu độ vừa vặn của bạn. 

MAX BLUE - Fitting 3D

Phát triển mẫu

Chúng tôi sử dụng công nghệ và phần mềm phát triển hàng đầu trong ngành để đạt được hiệu quả hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu của bạn.

Khi kết thúc quá trình phát triển sản phẩm, bạn có thể lựa chọn làm việc với Maxblue cho dịch vụ Sản Xuất ( tối thiểu 1000c cho mỗi cỡ )

Dịch vụ phát triển sản phẩm của chúng tôi cũng giúp bạn xác định và đảm bảo được các nhà máy bổ sung cho sản xuất quy mô lớn hơn. 

PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM

  • Phát Triển Cung Ứng Vải & Nguyên Phụ Liệu

  • Phát Triển Mẫu

  • Tạo Mẫu Kỹ Thuật 

  • Kiểm Tra Thông Số Kỹ Thuật

  • Lên Cỡ

fabric
MAX BLUE - Fitting 3D